top of page

ועד הליגה הישראלית למניעת אפילפסיה

פרופ' ברוריה בן-זאב
יו"ר; יחידה לנוירולוגית ילדים, בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

 

פרופ' מאיר ביאלר
(ex-officio) מזכיר וגזבר; ביה"ס לרוקחות, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים

 

פרופ' שרה אייל
ביה"ס לרוקחות, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים

 

דר' דנה אקשטיין
מרכז האפילפסיה והמחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

 

דר' משה הרשקוביץ'
שרות אפילפסיה, המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי רמב"ם, חיפה

 

דר' אילן לינדר
השירות לאפילפסיה ונוירולוגיה ילדים, מרכז הרפואי ברזילי, אשקלון

 

דר' איריס נוימן
היחידה לנוירולוגיה ואפילפסיה בילדים, מרכז רפואי סורוקה, באר-שבע

 

דר' פיראס פאהום
השירות לאפילפסיה ו-EEG, המערך הנוירולוגי, מרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי, תל-אביב

bottom of page