top of page

ההרשמה נפתחה

מחירי ההרשמה המוקדמת יהיו זמינים עד לתאריך

ה-27 בפברואר, 2024

לאחר מכן, יעלו מחירי ההרשמה לפי

המפורט בטבלה הבאה:​

שימו לב, תשלום דמי הרישום מהווה דמי חברות בליגה הישראלית למניעת אפילפסיה על כן, לא ינתן החזר בגין התשלום

bottom of page